PORTFOLIO

Hieronder staat een overzicht van de literaire vertalingen en artikelen die ik heb gemaakt. Klik op een item voor meer details. Sommige portfolio-items bevatten een kort fragment van de brontekst en de vertaling.

BOEKEN EN FRAGMENTEN

ARTIKELEN/WETENSCHAPPELIJK

‘Quebec, literatuur en vertaling: zes dingen die je nog niet wist’ (2016), webpublicatie van Filter. Tijdschrift over vertalen: link (ook gepubliceerd als blog op deze website).

Heterolinguïsme en vertalen: de vertaling van quebecismen. Naar een nieuw model van vertaalstrategieën (2016), masterscriptie, Universiteit Utrecht: link.

‘Vertaling als onderzoek: een manifest’ (2016), vertaling van ‘Translation as Research: A Manifesto’, diverse auteurs (2015), webpublicatie van Filter. Tijdschrift over vertalen: link.

‘In strange kaakline. Over de Friese vertaling van Dan Browns Inferno‘ (2014), in: Filter 21:1, p. 41-44. In verkorte versie verschenen als webpublicatie van Filter. Tijdschrift over vertalen: link.

De Waagplein à « Place du Poids Public » ? La traduction des éléments culturels dans les textes touristiques (2012), bachelorscriptie, Rijksuniversiteit Groningen.